HTK-75D Thermostatic Steam Trap Screwed Full Stainless Steel

          ( 0 Nhận xét )

Liên hệ

Số lượng :

BODY : STAINLESS STEEL

COVER : STAINLESS STEEL

THERMOSTATIC CAPSULE.HASTELLOY

MAX.WORKING PRESSURE : 45 BAR

MAX.WORKING TEMPERATURE : 250 C

0

         

có 0 đánh giá

5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá

Thành công

hello

Lỗi

hello