MODULE 20-750-2262C-2R ALLEN BRADLEY VIETNAM

          ( 0 Nhận xét )

Liên hệ

Hãng sản xuất: Allen Bradley

Danh mục: Thiết bị tự động hóa

Xuất sứ: 100% USA Origin

Ứng dụng sản phẩm: Automotive

Số lượng :

Đại lý  Allen Bradley Vietnam -  Module 20-750-2262C-2R Allen Bradley Vietnam, Allen Bradley Vietnam

100% USA Origin Allen Bradley Vietnam 20-750-2262C-2R
 Module
100% USA Origin Allen Bradley Vietnam 20G11NC104JAONNNNN
 Biến tần
100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: A-351K-00-0-TC1.5-W
 Probe
100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: A-256K-02-0-TC1.5-W
 Probe
100% USA Origin Bird-X Vietnam QB4-220
 QUADBLASTER 4, 220V
100% Taiwan Origin Conch Vietnam SS-475DA
 Solid state relay
100% Taiwan Origin Conch Vietnam QL-1805NA
 Proximity sensor
100% Italy Origin Coprim Vietnam Code: 7.20.14
 ELECTROVALVE EEXD N.C. 1"
100% Italy Origin Gefran Vietnam Model: PZ-34-A-250 0000X000X50
 Position sensor F025563
100% Italy Origin Gefran Vietnam Model: PZ-34-A-150-XL0303 0000X000X50
 Position sensor F025564
100% Germany Origin GEMU Vietnam 0322 2M17441C1010610
(EDV: 88340477)
GEMU Plastic Electrically Operated Pilot Pneumatic Valve Type 0322
100% Germany Origin GEMU Vietnam 1050000Z01
 (EDV: 88355703)
 Mounting plate type 1050
100% Germany Origin Hans-schmidt Vietnam Model: ZF2-50
 Tension Meters
100%Germany
 Origin
MAGNET-SCHULTZ Vietnam Code: GDAY025X20B21
Description: Rotary magnet / Drehmagnet
100% EU
 Origin
Siemens
 Vietnam
Model : 6SE6400-1PB00-0AA0
 Module
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Code: V570-57-T20B
 V570 COLOR OPLC,WL,5.7",TOUCH ; HMI PLC in one unit
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Code: V200-18-E6B
 IO MODULE,18/17I/O,2UNIV,3AN,2AO
100% ItalyOrigin Univer Vietnam Code: AI-9100M
 Pneumatic switch with Roller level-spring
100% ItalyOrigin Univer Vietnam Code: AI-9100M
 Pneumatic switch with Roller level-spring
100% ItalyOrigin Univer Vietnam Code: AI-9100M
 Pneumatic switch with Roller level-spring
100% United States
 Origin
Veris Industries
 Vietnam
Model: H6811-600A-5A
 CT,Split Core,Instrument Grade,2.9in x 2.5in ID, 600A to 5A
100% United States
 Origin
Veris Industries
 Vietnam
Model: H6811-600A-5A
 CT,Split Core,Instrument Grade,2.9in x 2.5in ID, 600A to 5A

Xem thêm sản phẩm tại đây

0

         

có 0 đánh giá

5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá

Thành công

hello

Lỗi

hello