Thiết bị đo đa năng với khả năng đo nhiều loại môi chất khác nhau như lỏng, khí và hơi

Thiết bị có khả năng đo trực tiếp khối lượng, nhiệt độ, tỉ trọng

Thiết bị có độ chính xác cao nhất hiện nay : ±0.05%

Nguyên lý đo không phụ thuộc vào đặc tính của môi chất như tỉ trọng, độ nhớt

Lắp đặt dễ dàng do không yêu cầu khoảng cách trước và sau đồng hồ đo lưu lượng

Endress+Hauser đã cung cấp cho thị trường hơn 500.000 thiết bị đo lưu lượng coriolis 

Nguyên lý đo của thiết bị đo lưu lượng Coriolis: 

Các dòng sản phẩm đo lưu lượng Coriolis của Endress+Hauser