Shopping Cart

Thành Tiền 0
Tổng Tiền 0

Cảm biến đo áp suất ( YBS Pressure Transmitter )

Số lượng :

Cảm biến áp suất YBS của Kaifeng là thiết bị đo áp suất loại mới 
được chế tạo với độ nhạy cao, áp suất bán dẫn và mạch tích hợp.
Nó có độ chính xác cao, phản ứng nhanh, ổn định lâu dài.

Technical Parameters

1 Tín hiệu ngõ ra: (4-20)mA; (2-line)

2 sai số : 0.5%, 0.2%

3 Output load: (4-20)mA (0- 550) Ω(24V power supply)

4 Nguồn cấp : 24VDC(18~36VDC)

5 Điều kiện làm việc : Temperature explosion-proof: (-20~+50)℃;

Liquid crystal meter: (-20~+50)℃;

Others: (-40~+60)℃;

Relative humidity: (5-95) %

Temperature of medium contacting with diaphragm <100℃(high temperature medium can be introduced via pressure lead-in pipe after temperature drop)

6 Pressure overload: ≤2FS (max measurement range)

7 Trọng lượng : 1Kg

8 Dải đo: unit MPa


Measurement range

Serial Number

1

2

3

4

1

-0.10~0.1

-0.10~0.16

-0.10~0.20

-0.10~0.25

2

0~0.1

0~0.16

0~0.20

0~0.25

3

0~0.4

0~0.60

0~1.00

0~1.60

4

0~2.00

0~2.5

0~4.00

0~6.00

5

0~10.0

0~16

0~20.00

0~25.00